Øvrige tilbud

  • Konsultation (PPR) med deltagelse af en repræsentant fra ressourceteamet. Henvendelse sker til en koordinator.
    Til konsultationen drøftes problemstillinger med fokus på idéer, muligheder og løsninger, som kan forhindre uhensigtsmæssig udvikling. Udover team kan forældre og elever inviteres til at deltage. Konsultationen skal være anonym – hvis forældrene ikke er orienteret.

  • TVÆRS-gruppe-møde: Deltagende – skoleleder, repræsentant fra PPR, repræsentant fra familieafdelingen, sundhedsplejerske og andre personer efter behov, fx elev, forældre, SSP, pædagog/lærer. Alle underretninger skal behandles på TVÆRS-gruppe-møder, bilag 4

  • Ungekontakten og ”Åben rådgivningstilbud” – se beskrivelse, bilag 5

  • Inddragelse af SSP

  • Inddragelse af talepædagog

  • Inddragelse af læsekonsulent

  • Inddragelse af kommunal sparring vedrørende DSA

  • Supervisionstilbud ekstern-intern vejledning af lærer/pædagog/team


f

x