Anti-mobbe politik

HANDLEPLAN I TILFÆLDE AF MOBNING

På Kirkebakkeskolen accepterer vi ikke mobning. Derfor har skolen og skolebestyrelsen arbejdet med denne handleplan. Målet er at løse eventuelle problemer med mobning så hurtigt som muligt, og forebygge at mobning opstår.

På alle klassetrin skal der arbejdes forebyggende for at undgå mistrivsel og mobning. Vi anser det for et fælles ansvar mellem elever, hjemmet og medarbejderne at skabe trivsel. Sammen skal de medvirke til at løse eventuelle mobbeproblemer.

På Kirkebakkeskolen er det en grundregel, at mobning er forbudt.

  

DEFINITION PÅ MOBNING

En person er mobbet, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Dette kan foregå ansigt til ansigt, på sociale medier eller fx via opkald/sms´er.

Der henvises også til ”Princip for brugen af sociale medier”, der er udarbejdet af skolebestyrelsen.

 

Negative handlinger som er uacceptable er f.eks.:

 • Fysisk vold, skub, slag, spark etc.
 • Trusler, hån, sårende og nedsættende bemærkninger.
 • Der skelnes mellem øgenavne og kælenavne. Brug af øgenavne er uacceptabelt.
 • Indirekte handlinger såsom social isolation og udelukkelse fra gruppen.

 

DEFINITION PÅ DRILLERI

Almindeligt drilleri er ofte af spontan karakter og kærligt ment. Drilleri er ifølge Nudansk Ordbog: "Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, at det er sjovt".

Men det er ikke sikkert, at dén drilleriet går ud over, synes det er sjovt. For nogle børn betyder drilleri ikke så meget, mens andre bliver meget kede af det.

 

TIL ELEVEN

Hvis du føler dig mobbet, må du ikke gå alene med problemet. Du skal fortælle det til en kammerat eller en voksen, som du er tryg ved. Det kan være dine venner hjemme hvor du bor, dine klassekammerater, forældre, din kontaktlærer eller en anden voksen på skolen.

 

TIL KLASSEKAMMERATERNE

Hvis du oplever, at én af dine klassekammerater bliver mobbet, har det dårligt eller er meget alene, så skal du fortælle det til en voksen på skolen eller hjemme. 

Du skal ikke være bange for at blive hængt ud som sladrehank, eller at mobningen bliver værre, ved at fortælle det til en voksen.

Det er vigtigt, at vi på skolen får kendskab til problemet, så vi kan stoppe mobningen.

 

TIL FORÆLDRENE

Vær opmærksom på advarselssignaler fra dit barn. Pludselige store forandringer i adfærd kan være vigtige tegn på, at noget er galt.

Følgende kan være tegn på, at dit barn bliver mobbet:

 • Barnet er ked af at skulle i skole, måske kun bestemte ugedage eller fagtimer.
 • Barnet ændrer sin rute til og fra skole eller plager om at blive kørt.
 • Barnet kommer for sent til og fra skole.
 • Barnet mister eller får ødelagt sine ting.
 • Barnet klarer sig tydeligt dårligere i skolen.
 • Barnet isolerer sig fra andre børn.
 • Barnet bliver indelukket og stopper måske med fritidsaktiviteter.
 • Barnet ønsker flere penge eller stjæler.
 • Barnet vil ikke sige, hvad der er galt.
 • Barnet bliver irritabelt, aggressivt og har uforklarlige vredesudbrud.
 • Barnet græder sig i søvn eller har mareridt.

 

Hvis du føler, at dit barn bliver mobbet eller mistrives, er det vigtigt:

 • At du kontakter klasselæreren og underretter skolen om problemet
 • Eventuelt at føre dagbog over episoderne (hvem, hvad, hvor, hvornår, hvordan…)

 

TIL MEDARBEJDERNE

Hvis du fornemmer eller får henvendelser om at en elev mobbes, er det vigtigt:

 • At undersøge problemets omfang og alvor
 • At handle og igangsætte problemløsning
 • At du vender henvendelsen med en AKT-lærer og evt. med din afdelingsleder
 • At give og få feedback til/fra eleven/eleverne løbende
 • At give feedback til forældre i tiden efter

 

HANDLESTRATEGI I TILFÆLDE AF MOBNING

Læreren eller pædagogen fortæller den mobbede, at vi er bekendt med mobningen, og at vi straks er klar til at hjælpe, og at hjælpen vil foregå i samråd med den mobbede. Den mobbede gives under trygge rammer lejlighed til at fortælle om sin oplevelse af mobningen, en god kammerat kan eventuelt deltage i samtalen.

 • Mobberen konfronteres med den uønskede og uacceptable adfærd. Der opstilles klare aftaler om øjeblikkelige ændringer, som derefter følges nøje i den efterfølgende periode. Der opstilles konsekvenser som giver mobberen mulighed for at ændre adfærd.
 • Både mobberens og den mobbedes forældre orienteres og inddrages i problemløsningen.
 • Klasseteamet skal løbende registrere, når mobning har fundet sted.
 • Der kan hentes hjælp fra ressourceperson (AKT-lærer), som kan snakke om mobning i timerne.
 • Opfølgning foregår ved tilbagevendende samtaler med både den mobbede og dennes forældre samt med mobberen indtil mobningen med sikkerhed er ophørt. Herefter gennemføres kontrolsamtaler efter behov.

 

FOREBYGGELSE OG OPFØLGNING

Sammen med mobning følger negative signaler og mangel på respekt for andre og deres værdier.

Det er vores håb, at en stor opbakning og opfølgning på de fælles spilleregler vil være med til at forebygge mobning. Man kan evt. få mere inspiration på Børns vilkårs hjemmeside.

Hver klasse og elev skal have sociale mål, der skal diskuteres og beskrives i MinUddannelse.

 

Skolebestyrelsen ønsker, at der er fokus på trivsel som et værn mod mobning og anbefaler:

 • At man i skolen tager emnet op i klasserne efter behov.
 • At skolen har fokus på ”Den gode pause for alle”. Herunder at der efter behov laves ”legeaftaler” for børnene i særligt indskolingen og på mellemtrinnet. (Skolens legepatrulje spiller ind i dette).
 • At en repræsentant fra skolebestyrelsen gennemgår de fælles spilleregler og denne handleplan mod mobning på første forældremøde.
 • Elever udfylder løbende trivselsundersøgelser som gennemgås på skolebestyrelsesmøder.
 • Skolebestyrelsen laver en løbende opfølgning af denne handleplan.

 

x