Bekymring for et barn

Bekymring for et barn – et fælles ansvarsområde for lærere, pædagoger og forældre

En bekymring kan fx være omkring:

  • Trivsel og sundhed

  • Social/følelsesmæssig og faglig udvikling

  • Misbrug, vold eller begyndende kriminalitet

Inden kontakt til ressourceteamet:

  • Bekymringen drøftes i årgangsteamet

  • Tiltag inden for teamets rammer drøftes, fx undervisningsdifferentiering, elevsamtale, forældreinddragelse, holddeling

  • Udarbejde handleplan som beskriver aktuelle tiltag, der skal være afprøvet og evalueret – se skabelon.

Kontakt til ressourceteamet:

  • Sker hvis en udfordring ikke kan løses i årgangsteamet.

  • Kontakt koordinatorer eller anden relevant lærer fra ressourceteamet.

  • Udfylde indstillingsskema 

  • Med afsæt i handleplan/portfolier (andet målsætningsarbejde) eller beskrivelse af elevens vanskelighed drøftes mulige tiltag. Dette kan fx foregå på et årgangsteammøde med deltagelse af en lærer fra ressourceteamet

x