Åbent hus for forældre på kommende 0. årgang

Kære forældre til kommende skolebørn

Til sommer skal jeres barn starte i skole, derfor vil vi gerne invitere jer til åbent hus d. 28/11, kl 15.30-17.00 på den store røde trappe midt i skolen.

15.30   Velkomst

            Indskrivning, tidsramme & Den gode overgang

15.40   Café v. Børnehaveklasselederne                

16.20   Rundvisning af elever

Alle interesserede er velkomne.

Vi ser frem til at se jer.

 

Kernefortælling

Vi tror på, at hver elev har et iboende potentiale, der i de rette rammer og læringsprocesser kan udvikles til et talent.

Vi  er åbne og nysgerrige, og vi brænder for at finde nye metoder og pædagogikker. I fællesskab bærer vi ansvaret for at støtte hver enkelt elev i at udvikle sine særlige evner og potentialer. Derfor arbejder vi i samskabelse med elever, lærere, pædagoger, forældre og eksterne partnere konstant på at være en skole, hvor vi gør tingene på vores unikke måde og tør gå nye veje for at hjælpe talentet bedst på vej.

Vi er ambitiøse på Kirkebakkeskolen. Vi sætter overliggeren højt inden for den danske folkeskole og arbejder altid med de mest optimale og resultatskabende læringsprincipper.

Vi tør lave fejl! - Det er et bevis på, at vi sammen er i gang med at lære.
Vi gør op med janteloven, vi stiller krav til hinanden, og vi udfordrer det bestående med høj faglighed, viden og indsigt. Det gør vi i vores forpligtende og inkluderende fællesskab.
Vi tror på, at det giver vores elever et godt afsæt til at komme videre i livet, finde deres indre motivation og opnå følelsen af succes – at være god til noget.
 

Her udvikler vi talent sammen

 

x