Canadisk besøg på skolen

Kirkebakkeskolen har netop haft besøg af Bob Jackson fra Toronto i Canada. Vejle Kommune har i uge 39 og 40 besøg af 4 skoleledere fra regionen, Ontario. Det er det område, hvor Danmark har hentet stor inspiration fra, da reformen blev lavet i Danmark. Man har hentet inspiration netop der, fordi de med de (næsten) samme formål som os har haft rigtig gode resultater med at løfte eleverne fagligt og socialt - og dermed også medvirket til at skabe bedre uddannelsesmuligheder for mange børn og unge. De havde et noget andet udgangspunkt for deres indsatser, end vi har i Danmark og også anderledes end på Kirkebakkeskolen - men vi henter fortsat inspiration derfra.
Kommunens indsats fokuserer i første omgang på ledelse/vejledning. Senere på året vil der være en indsats i forhold til uddannelse og inspiration til lærere. På Kirkebakkeskolen har vi desuden vores eget indsatsområde i forhold til at hente forskningsbaseret inspiration fra Ontario. Det vil vi informere om senere, men her blot fortælle, at vi startede skoleåret op med et oplæg og nogle efterfølgende refleksioner over, hvilke skridt vi er i gang med, og hvilke vi gerne vil tage her, for at understøtte udviklingen af elevernes faglighed og trivsel.

Bob havde i løbet af dagen drøftelser med flere af vore lærere og pædagoger om deres praksis i skolen.
Han var med ude i tre klassers undervisning, og vi var et følge af ledere og vejledere som deltog hele dagen, og den lærer som havde undervisningen, fik lejlighed til at dele deres faglige refleksioner over egen praksis med særligt Bob, men også hele følget. Det var en lærerig og inspirerende dag.
I aftes var der en seance i Vingsted, hvor alle skolebestyrelsesformænd var samlet for at blive informeret om projektet, og de fik lejlighed til også at drøfte emner med de fire canadier. Vores formand, Claus Egeberg-Gjelstrup deltog og mødte også Bob Jackson.
I ledelsen er vi koblet sammen med Bob frem til marts, hvor vi kommunikerer med ham om de mål, vi har sat for det arbejde, vi har fokus på her på skolen bl.a. om målsætning i undervisningen.

Trine Verner Jensen

x