FabLab er også for piger

På 1-års dagen for åbningen af vores FabLab havde vi bl.a. besøg af borgmester Arne Sigtenbjerggaard, innovationschef Lene Lawaetz, udvalgsformand Dan Skjerning, en række direktører fra industrien, repræsentanter og ledelse fra bl.a. læreruddannelsen, HTX og Campus Vejle, læringskonsulenter m.fl. I den forbindelse viste en række af vores dygtige elever fra 7. og 8. klasse, hvordan de arbejder med at løse forskellige komplekse problemstillinger.

Der er mangel på piger, der interesserer sig for teknologi, og særligt industrien lider under dette. 
Derfor er der stor nysgerrighed på, hvordan vi på Kirkebakkeskolen vækker denne interesse hos pigerne.
Det korte svar er, at vi faktisk ikke har fokus på pigerne, når vi arbejder i FabLab. Vi har heller ikke fokus på moderne teknologier. 
Derimod har vi fokus på at designe!

Vi arbejder med både små og stores samfundsrelevante problemstillinger, hvor eleverne skal designe og fabrikere prototyper, der løser problemet. Til rådighed har de moderne teknologier såvel som analoge håndværktøjer og bløde materialer fra den mere æstetiske afdeling. 
På den måde er de morderne teknologier ikke et mål i sig selv, men et middel til at nå et større mål, hvor den kreative designproces med afprøvning, justeringer og gentagelser af processen i sidste ende resulterer i et produkt, som andre kan få glæde af.

Mødet bød også på en vigtig diskussion af udfordringen ved, at man som folkeskole prioriterer at lave undervisning, der resulterer i færdigheder og kompetencer, der ikke kan måles og vejes i det gængse test- og karaktersystem, der lægger til grund for vurderingen af skolerne i Danmark. 
Men vi tror på, at de færdigheder og kompetencer, vores elever lærer gennem vores fokus på design og digital dannelse i FabLab er afgørende, når vores mål er, at klæde både piger og drenge så godt som muligt på til den fremtid, de går i møde. 
Det er svært at sætte en karakter på evnen til at designe, modet til at fejle, og kompetencer i at anvende moderne teknologier til at ændre og udvikle verden til gavn for os alle.

Se flere billeder fra dagen på vores facebookside og læs artiklen fra VAF her.

x