Forældretilfredshed 2019

Forældretilfredshedsundersøgelsen 2019 er baseret på 546 besvarelser, hvilket svarer til en svarprocent på 74%

Resultaterne bearbejdes den kommende tid i et samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse.
Her vil vi naturligvis fokusere på, hvordan vi bevarer niveauet på de områder, hvor vi klarer os godt, og hvordan vi forbedrer de mindre positive resultater.

Resultatet af undersøgelsen fra i år er samlet set meget tilfredsstillende, i det vi på alle målte områder løfter os i forhold til sidste års undersøgelse. Kirkebakkeskolen placerer sig ligeledes over gennemsnittet i Vejle kommune på de fleste områder. Men det betyder ikke, at vi er tilfredse, da der også er områder, hvor vi kan og skal gøre det bedre.

I arbejdet med undersøgelsen er vi først og fremmest særligt optagede af besvarelserne fra den enkelte årgang i forhold til sidste måling. Dernæst arbejder vi med at lave handleplaner på de forskellige områder, der kan adressere de udfordringer, som forældre på skolen oplever. I flere tilfælde sammenstiller vi denne undersøgelse med elevtilfredshedsundersøgelsen, for at blive klogere på mulige sammenfald eller forskelle.

Overordnede set er den samlede tilfredshed med skolen det sted, hvor vi har løftet os mest i forhold til sidste måling. På den negative side er det særligt trafiksikkerheden mellem skole og hjem, der er vores akilleshæl. Det er et område, som i flere år har ligget lavt, men også et område, hvor vi har løftet meget fra sidste års måling. Desuden er områder, som at flytte undervisningen mere væk fra skolens område og inddrage mere motion og bevægelse i undervisningen områder med vækstpotentiale. Med hensyn til vores SFO og klub- del er der også stor fremgang at spore, men det er ligeledes et område, hvor vi stadigvæk skal løfte os endnu mere.

Læs resultatet af undersøgelsen her.

 

x