invitation til julebal d. 30/11

 

Ballet åbnes af 2. klasserne med luciaoptog ved den røde trappe kl 18.00. Inden da er det op til forældrerådene at sørge for spisning i klasserne.
Det vil som sædvanligt være muligt at købe julegodter i boden, prøve lykken i det store amerikanske lotteri, nyde frisklavede popcorn og støtte op om arrangementet på den måde.
Aftenens videre program vil blive lagt på intra og hjemmesiden senere i denne måned.

Mange julehilsner
Forældreforeningen

x