Kom nu, elever, det er altså ikke raketvidenskab

Kommentar i Berlingske 13. marts 2018 fra vores elevrådsformand og formand for Danske skoleelever, Region Sydjylland, Signe Nørgaard Pedersen.

Hvorfor gør vi skoleelever ikke mere for at få indflydelse på vores hverdag? Hvorfor er der ikke flere demokratiske og elevinddragende tiltag i grundskolen?

Gennem en undersøgelse af ICCS, der er blevet lavet i 24 forskellige lande, er der blevet målt på tre parametre: Elevindflydelse, viden om politik og samfundsforhold, samt om vi elever har lyst til at engagere os. Ifølge undersøgelsen scorer Danmark rigtig højt med hensyn til viden om politik samt demokrati, men når det kommer til elevindflydelse og elevdemokrati, ligger vi helt nede på en 21. plads internationalt.

Som elev ser jeg to forklaringer på dette problem. Den ene er, at der simpelthen ikke er nok elevinddragende koncepter og tiltag, der gør det muligt for os rent faktisk at være inddraget. Det andet er, at vi elever simpelthen heller ikke selv tager ret meget initiativ. Jeg er selv formand for flere elevforsamlinger, og jeg må indrømme, at jeg savner, at flere har lyst til at engagere sig. Jeg savner nogle flere ildsjæle blandt eleverne, der ikke kun ved en masse om politik og demokrati, men også nogen, der brænder for at gøre en forskel for vores hverdag.

 

Gennem mit arbejde i Danske Skoleelever prøver jeg bl.a. at udbrede elevengagementet. Dog er det svært, når ICCS-undersøgelsen også viser, at vi elever faktisk ikke gør ret meget for at blive hørt og være med til at forme hverdagen.

Det er os, der er eksperterne, når det kommer til vores hverdag – det er os, der ved, hvor skoen trykker. Derfor er det så utroligt vigtigt, at elever har mulighed for at have indflydelse og for at tage initiativ. Vi, eleverne, har nemlig en stemme. I mine øjne er elevernes stemme den allervigtigste, når det kommer til skolepolitik og grundskolens strukturering. For det kan simpelthen ikke give mening, at de, der beslutter, hvordan vi skal leve vores liv gennem hele vores barndom, ikke engang selv har været skoleelever i flere år.

Lige nu er der ikke ret mange steder, hvor elever kan være demokratiske medborgere og få lov til at have indflydelse på vores skoledag. De nuværende muligheder er elevrådene på de enkelte skoler, debatterne i klasserne, indmeldelse i et ungdomsparti og medlemskab i Danske Skoleelever. Jeg mener, at der burde være langt flere. Med flere muligheder vil flere have følelsen af, at de har været med til at forme den skole, de går på. Indflydelse er ikke noget man får, det noget man tager. Jeg vil gerne have, at eleverne tager initiativ og kæmper for at blive hørt, og at de voksne på skoleområdet tager initiativ til at høre eleverne.

Læs kommentaren på Berlingske her.

x