Uden ordentlig mad og drikke, dur indlæringen ikke

I læseplanen for madkundskab står der bl.a., ”at eleverne skal lære at træffe sunde madvalg i deres eget liv og opnå viden om råvarer og deres kvalitet.” I forlængelse af dette har vi på Kirkebakkeskolen valgt at hoppe ombord i projektet ”Uden ordentlig mad og drikke dur indlæringen ikke”.

Formålet med projektet er at få fokus på nødvendigheden af at spise sund mad, dette for at give de bedste forudsætninger for indlæring. Selve projektet involverer 15 elever fra 6. årgang, skolens  kantinepersonale samt madkundskabs-lærer Charlotte Bang Bernth.

Lise Faurschou Hastrup fungerer som projektleder for hele forløbet. Hun har i mange år arbejdet som madvejleder, foredragsholder, underviser, økologisk omlægningskonsulent samt kogebogsforfatter.

Over tre tirsdage i madkundskab bliver der eksperimenteres i vores skolekøkken. Efterfølgende er målet at udarbejde vores egen kogebog med titlen ”Sund næring for læring” med særligt fokus på morgenmad, mellemmåltider og sunde snacks. Eleverne skal med andre ord være med til at udarbejde opskrifter, lave food-styling, madfotos og opsætning - dette på en måde så andre børn og unge bliver inspireret til både at lave og spise mere sund mad.

Projektet er et af skolens såkaldte samskabelsesprojekter, hvor elever samarbejder med eksterne parter. Projeket er støttet med tilskud fra den kommunale pulje "Åben skole".
At samarbejde og samskabe med eksterne parter er med til at understøtte Kirkebakkeskolens fokus på at udvikle elevernes iboende talenter med fællesskabet som omdrejningspunkt.

 

 

 

 

x