Åbent hus for kommende 0.årgang 2019/2020

Skal dit barn også gå på Kirkebakkeskolen?

At starte i skole er betydningsfuldt i et barns liv. For os er det væsentligt, at det bliver en god oplevelse, og vi er opmærksomme på at skabe de bedste forudsætninger for at jeres barn får en god start på skolelivet.

Måske har jeres barn nu nået alderen, hvor det skal starte i skole til næste sommer? Selvom der er lang tid til, skal vi inden længe have besked, hvis jeres barn skal gå på Kirkebakkeskolen.

Der har været afholdt åbent hus den 23/10 og 4/12 med nedenstående program.

Du er altid velkommen til at kontakte Mette Overgaard Rahlf, hvis du ønsker en rundvisning på skolen.

Her vil være et oplæg omkring Kirkebakkeskolen, mulighed for at hilse på en af børnehaveklasselederne og få en rundvisning på skolen. 

0.årgang på Kirkebakkeskolen lægger vægt på:

  • Fællesskab & nære relationer
  • Læringsrum for alle
  • Høj faglighed
  • Engelsk fra 0. årgang
  • Elevplan i MinUddannelse
  • Målsætning – også i børnehøjde
  • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere & lokalsamfundet

Her på hjemmesiden kan I få et indblik i hverdagen på Kirkebakkeskolen. Her finder I bl.a. en introduktion til indskolingen, videoer og billeder fra nuværende 0.årgang og flere informationer omkring skolen.

 

Indskrivning i Vejle Kommune foregår som digital indskrivning på www.vejle.dk/skolestart.  

Den digitale indskrivning skal foretages i perioden fra den 11.11.2019 til 20.12.2019. Du får adgang til indskrivning ved at benytte Nem-Id (kan bestilles på www.nemid.nu). Samtidig kan du via et link tilmelde dit barn til SFO.

Børn der har valgt en anden skole end distriktsskolen, kan få gratis befordring hvis følgende kriterier er opfyldt:

  • Afstand til og fra skole efter gældende regler. Afstanden gælder såvel distriktsskolen som den valgte skole.
  • At udgiften ikke overstiger den udgift der er forbundet med transport til distriktsskolen. Hvis befordring til valgte skole har en merpris, ift. distriktsskolen, sendes opkrævning på differencen til forældre.

 

Vi glæder os til, at byde jer velkommen på Kirkebakkeskolen.                  

 

                     

x