Grænser nedbrydes

Global Citizen (et af vores profilfag) og Kirkebakkeskolen har i uge 41 haft besøg af en skoleklasse fra Kappeln i Tyskland.

De to elevgrupper skulle, gennem et EU- projekt (Interreg), arbejde med åbning af grænser og blive klogere på, hvordan to nationer kunne profitere af hinandens kompetencer og idéer. Projektet har desuden været i samarbejde med UC-Syd i Haderslev/Esbjerg og universitetet i Lübeck.

Begge dage faciliterede konsulenter fra UC syd undervisningen, og eleverne arbejdede med nye programmer og præsentationsmidler på tværs af landene. 
Tirsdag aften havde de tyske og danske elever hyggeaften, hvor der blev lavet pizza, spillet spil, hørt musik og udvekslet historier. Aftenen sluttede af med musikalske indslag både fra tysk og dansk side. 

Kirkebakkeskolen er stolt blevet vist frem af både vores elever og personale, og vores elever har hørt og talt meget tysk (lidt er foregået på engelsk også), så målet om at styrke et fremmedsprog samt kommunikationen på tværs af lande er opnået til fulde. 

For de tyskkyndige er der her en beskrivelse af opholdet set med tyske briller: https://www.khs-kappeln.de/node/418

 

x