Stolt af vores nye FabLab

Kia Skovbo Ehlerss billede

Jeg er en glad lærer i dag. Og rigtig stolt. Stolt over, at det er lykkedes os at få skabt et fantastisk læringsrum, hvor vi som undervisere og elever kan få alt til at ske.

Der er noget både idealistisk, naivt og drømmende over at skabe et lokale og en læringsarena, hvor målet er, at give vores elever troen på, at alt er muligt. Men der er for mig at se også noget grundlæggende vigtigt i denne tilgang til både læring og livet. “Her i vores FabLab skal vores elever både uddannes og dannes”, sagde vores viceleder Jakob Nielsen så rigtigt. Og det er lige præcis dét, mit og vores virke som lærere og pædagoger handler om: At klæde eleverne på til så godt som overhovedet muligt at klare den fremtid, de går i møde. Ikke bare at få fine karakterer, der pynter på det samlede gennemsnit, så andre kan se, at her på Kirkebakkeskolen klarer vi os godt. Men at blive dannet og uddannet til at have både kompetencer, modet og viljen til at løse komplekse udfordringer og ændre det samfund vi lever i til det bedre. Ikke fordi det ikke er godt, men fordi det er værdifuldt at stræbe efter bedre og ikke bare mere.

Med de omfattende muligheder i vores nye FabLab tror jeg på, at vi har taget de første store og vigtige skridt ind i et nyt paradigme for folkeskolen, hvor der i højere grad er fokus på design tænkning, digital dannelse og entreprenørskab, end færdigheder, test og PISA.

Jeg er en glad lærer i dag, fordi jeg arbejder på en fantastisk skole blandt fantastiske kollegaer, der vil noget, der har visioner og ambitioner for vores skole og vores alle sammens børn. Her udvikler vi talent sammen, og vores FabLab giver os endnu flere muligheder for at nære og dyrke disse talenter. Og med alle disse fremragende muligheder, som vores nye læringsarena, materialer og digitale værktøjer såvel som tanker og idéer giver os, så ved jeg, at jeg også er en glad lærer i morgen, når jeg sammen med mine kollegaer skal udvikle læring for fremtiden. Jeg ved nemlig, at det, vi gør, gør en forskel.

 

Kia Ehlers
Lærer og pædagogisk it-vejleder

 

 

 

x