Delendorff

Delendorff Advisory arbejder med metoder inden for brugerdreven innovation. Det er en netværksbaseret virksomhed, der rådgiver private og offentlige institutioner om innovation, udviklingsprocesser og forretningsudvikling - altid baseret på kundens virkelighed. Delendorffs metoder er baseret på praksiserfaring og den nyeste forskning.

 

Jacob Høj Jørgensen, Senior Consultant Ph.d. fra Delendorff, fortæller her om samarbejdet med Kirkebakkeskolen:

 

Samarbejdet med Kirkebakkeskolen har haft stor værdi for vores virksomhed. Det har givet os god mulighed for at udvikle vores ydelser specifikt til skoleområdet.

Vi bruger værktøjer som Rapid Prototyping. Dvs. at vi lynhurtigt kan afprøve idéer og koncepter og indsamle viden herom i et virkeligt miljø. Det har givet mange rigtig gode erfaringer, som vi har kunnet tage med i den videre udvikling af vores produkter. Derudover benytter vi os af Lead User-teori og har bragt vores samarbejdspartnere fra Techniche Universität Hamburg-Harburg i spil. Således er der kommet forskningspublikationer ud af samarbejdet ligesom resultater har været præsenteret på MIT i Boston.

De involverede elever har i vores optik løftet opgaven på helt fantastisk vis. De er gået ind i samarbejdet og har hurtigt formået at varetage en ny rolle - ikke som passive modtagere, men som medudviklere og leverandører af en ny IT-service på skolen. Udefra set synes eleverne at have fået et personligt udbytte. Derudover har deres eksempel også tjent som inspiration for en lang række andre elever rundt omkring.

x