Den gode overgang

Samarbejdsaftale vedr. den gode overgang mellem daginstitutioner og skoler i Bredballe.

 

Overgangen mellem daginstitution og skole i Vejle bygger på følgende værdier; Mestring, Tryghed og Deltagelse.

 

Det fælles tema for daginstitutioner og folkeskoler i Bredballe er ”En bid af verden.

 

Til overgangen i år tager vi udgangspunkt i temaet ”En rejse” – rejsen fra daginstitution til skole. Der laves en ”kuffert” i daginstitutionen, som der arbejdes videre med i skolen. Desuden arbejdes der med kompetencerne selvhjulpenhed og robusthed.

 
Handling: Tidspunkt:           Tovholder:
Møde mellem lederne af dagtilbud i Bredballe, Hældagerskolen og Kirkebakkeskolen 19/9-2017 Skolen
Sidste frist for tilbagemelding til skolen vedr. børn, som har fået støttetimer i dagtilbud 1.november Dagtilbud
Møde mellem pædagoger og børnehaveklasseledere i dagtilbud og skole vedr. arbejdet
med årets tema
7. november Skolen
Indskrivning 13/11- 31/12 Forældre/Forvaltning/Skolen
Infoaften for interesserede forældre 28/11-2017 Skolen
Besked om optagelse Senest uge 8 Skolen
Etableringsliste til daginstitutioner vedr. udveksling af data Senest uge 8 Skolen
Deadline for færdiggørelse af profiler på Hjernen og hjertet. Starten af April Dagtilbud
Børnehaven laver grupper af 3-4 børn, som skolen kan bruge i
forhold til klassedannelsen. Grupperne laves ud fra flg. kriterier:
  1. Dem der arbejder godt sammen
  2. Dem der får det bedste frem i hinanden
  3. Dem der har en god relation til hinanden
Uge 16 Dagtilbud
Overleveringssamtale mellem dagtilbud og skole. Her holdes et møde, hvor dagtilbuddets dannelse af grupper drøftes med skolens personale Maj

Skolen

Afholdes i daginstitutionerne

Overleveringssamtaler med eksterne samarbejdspartnere (Psykolog/tale-høre konsulenter, etc.)

Her involverer dagtilbud forældre og andre interessenter, som vurderes vigtige
for overleveringen

 

Løbende Dagtilbud
Besøgsdage i skolen April/maj Skolen & Dagtilbud
Prøv at gå i skole

12. juni 2018

(kl. 16 - 17.30)

Skolen
Klassedannelse Juni Skolen
Opstart SFO August Skolen
Skolestart i Børnehaveklassen August Skolen

 

Du kan læse mere om, hvordan Vejle kommune arbejder med den gode overgang fra børnehave til skole her. 

 

x