Den gode overgang

Samarbejdsaftale vedr. den gode overgang mellem daginstitutioner og skoler i Bredballe.

Overgangen mellem daginstitution og skole i Vejle bygger på følgende værdier; Mestring, Tryghed og Deltagelse.

Det fælles tema for daginstitutioner og folkeskoler i Bredballe er ”Kundskaber.

Desuden arbejdes der med kompetencerne selvhjulpenhed og robusthed.

 

Handling:

Tidspunkt:

Tovholder:

Møde mellem lederne af dagtilbud i Bredballe, Hældagerskolen og Kirkebakkeskolen

19/9-2017

Skolen

Sidste frist for tilbagemelding til skolen vedr. børn, som har fået støttetimer i dagtilbud

1.November

Dagtilbud

Møde mellem pædagoger og børnehaveklasseledere i dagtilbud og skole vedr. arbejdet med årets tema

6. november

Kl. 14.20-15.20    

Skolen

 

Indskrivning

13/11 – 31/12

Forældre/Forvaltning/Skolen

Infoaften for interesserede forældre

21/11-2017

Skolen

Besked om optagelse

Senest uge 8

Skolen

Etableringsliste til daginstitutioner vedr. udveksling af data

Senest uge 8

Skolen

Deadline for færdiggørelse af profiler på Hjernen og hjertet.

Starten af April

Dagtilbud

Børnehaven laver grupper af 3-4 børn, som skolen kan bruge i forhold til klassedannelsen. Grupperne laves ud fra flg. kriterier:

1)      Dem der arbejder godt sammen.

2)      Dem der får det bedste frem i hinanden

3)      Dem der har en god relation til hinanden

 

Daginstitutionerne har præsenteret grupperne til forældrene, og forældrene kender begrundelserne for gruppesammensætningerne.

Uge 16

Dagtilbud

Daginstitutionerne giver skolerne besked, når de har åbnet for SBsys, og de skriver, hvilke børn, der er noget informationer.

Uge 16

Dagtilbud

Overleveringssamtale mellem dagtilbud og skole. Her holdes et møde, hvor dagtilbuddets dannelse af grupper drøftes med skolens personale. Besøg i børnehaverne er afholdt forud for dette.

Maj

Skolen

Afholdes i daginstitutionerne

Overleveringssamtaler med eksterne samarbejdspartnere. (Psykolog/tale-høre konsulenter, etc.) Her involverer dagtilbud forældre og andre interessenter, som vurderes vigtige for overleveringen.

Løbende

Dagtilbud

Besøgsdage i skolen

April/ maj

Skolen & Dagtilbud

Prøv at gå i skole

12. juni 2019

(kl. 16-17.30)

Skolen

Klassedannelse

Juni

Skolen

Opstart SFO

August

Skolen

Skolestart i Børnehaveklassen

August

Skolen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan læse mere om, hvordan Vejle kommune arbejder med den gode overgang fra børnehave til skole her. 

 

x