Den gode overgang

Vi har særligt fokus på den gode overgang fra børnehave til skole og har mange gode erfaringer med overgange i Vejle. Ambitionen er, at vi sammen bliver endnu bedre.

Vores børnehaver og skoler, de private børnehaver og skoler vil samarbejde, så dit barn får den bedst mulige overgang.

 

Samarbejdsaftale vedr. den gode overgang mellem daginstitutioner og skoler i Bredballe.

Overgangen mellem daginstitution og skole i Vejle bygger på følgende værdier; Mestring, Tryghed og Deltagelse.

 

Det fælles tema for daginstitutioner og folkeskoler i Bredballe er ”Venner på vejen”. Til overgangen i år tager vi udgangspunkt i materialet fra ”Venner på vejen”, og lærer en fælles sang som bindeled til de forskellige overgange.

 

Kirkebakkeskolen: 

Handling:

Tidspunkt:

Tovholder:

Fælles møde mellem skoler og   daginstitutioner

Oktober

Skolen

Infoaften for interesserede   forældre

November - december

Skolen

Indskrivning

November – januar

Forældre/ Forvaltning/Skolen

Besked om optagelse

Februar-marts

Skolen

Overleveringsbesøg i institutionen

April - Maj

Børnehaven/ Skolen

Besøg i skolen

Maj – Juni

Børnehaven/ Skolen

Prøv at gå i skole for børn & forældre

Juni

Skolen

Input til klassedannelse

Juni

Børnehaven

Klassedannelsen

Juni

Skolen

Klasselister sendes til forældre

Juni

Skolen

Samarbejdsmøder omkring en god overgang

Juni el. august

Skolen/ Forældre/ Børnehaven

Opstart SFO

August

Skolen

Skolestart

August

Skolen

Forældremøde

September

Skolen

Første skole/hjem

Oktober/November

Skolen

Fælles møde mellem skoler og daginstitutioner

Oktober

Skolen

 

 

Du kan læse mere om, hvordan Vejle kommune arbejder med den gode overgang fra børnehave til skole her.

 

 

 

x