Elever, der er udfordret på læseudviklingen - procedurer

Der er stort fokus på elever, der har læsevanskeligheder.

I indskolingen arbejdes der intensivt med læsning.

0.-2.klasse: Der laves læsehold og kurser, hvor indholdet er ekstra bogstavtræning, lydtræning og læsetræning.

Slutningen af 2. klasse: Screening for ordblindhed: DVO vrøvleordsdiktat.

Starten af 3. klasse: Opfølgning på DVO og Nationale test. Efterfølgende konsultation med læsekonsulenten, hvor der laves aftale om diagnosticering.

I løbet af 3. klasse: Tilbud om intensive lyd- og læsekurser.

Slutningen af 3. klasse: I tilfælde af diagnosticering skal eleven indstilles med henblik på dokumentation.

Efterfølgende afholdes overleveringsmøde med læsekonsulenten, forældrene, klassens lærere og læsevejleder.

mellemtrinnet indføres faglige læsestrategier på klassen, og for elever med læsevanskeligheder er det især vigtigt at samarbejde med alle faglærere. Det kræver megen læsning at følge med i alle fag på mellemtrinet. Computeren tages i brug, og omkring 3. klasse intensiveres brugen af læse- og skriveprogrammer, men i en rolig proces.

I udskolingen arbejdes der frem mod en større selvstændighed i brugen af it til læsning, og der er fokus på at gøre eleverne studieparate.

It er det vigtigste hjælpemiddel for elever med læsevanskeligheder. Derfor vil en vellykket inklusion af disse elever også afhænge af, at der sker en vellykket implementering af de hjælpemidler, som eleven har behov for. 

Husk, at eleverne har brug for alt den it-støtte, de kan få, men it er ingen tryllestav - det er en nødvendig håndsrækning i det hårde arbejde med skriftsproget. Stædighed og målrettethed bestemmer ofte graden af succes.

x