Forælder om skolen

Anne Birgitte Christensen, forælder

”Kirkebakkeskolen har været igennem en fantastisk forvandling. Den første synlige forandring er en ombygning, der har skabt en moderne skole med fleksible muligheder og en helt særlig rumlig oplevelse, der understøtter læring og kreativitet.”

”Skolen har tilligemed en medarbejdergruppe, der har grebet chancerne for at udnytte de nye fysiske rammer. Gode fysiske rammer er netop kun rammer. Det er mennesker, der skaber den gode skole.

”Vores børn har fået understøttet deres meget forskellige personligheder og deres potentiale ved at blive mødt og understøttet af voksne, der brænder for det, de arbejder med.

”Skolen er rigtig god til at sætte hold på tværs af klasser og årgange. De arbejder i grupper, hvor det er deres sociale kompetencer, der understøttes. De arbejder også i grupper, hvor de i høj grad bliver udfordret på deres faglighed.”

x