Forældre på skolen

I samarbejde med dig som forælder skaber vi rammerne for, at dit barns potentiale kan udfolde sig mest muligt. Det gør vi ved at understøtte og stimulere dit barns motivation for at lære, og vi balancerer kunsten at skabe målbare resultater sammen med en meningsfuld læring. Vi stiller krav til dig som forælder. Det betyder, at vi forventer, at du interesserer dig for dit barns skolegang og læring, og at du i et vist omfang interesserer dig for de andre børn i gruppen. På skolen har vi hovedansvaret for dit barns læring i fagene, men ved fælles indsats sammen med jer forældre, når barnet længst i sin læring og i sit liv. Dit barn skal lære det, der står i målene fra centralt hold, men vi forholder os også proaktivt til vores omverden. Vi bruger vores indsigt og fornemmelse og kvalificerede bud på hvilke kompetencer, der fordres for, at dit barn kan spille en aktiv rolle i fremtidens samfund.

x