Hvordan har vi det sammen

Læs her, hvad nogle af vores lærer siger om at undervise på skolen: 

Liza Lomholt, lærer på Kirkebakkeskolen siden 2012

“Der er plads til at være den, man er, og byde ind med det, man er god til. Jeg følte med det samme, at her hører jeg til.”

“Vi tør godt springe ud, hvor vi ikke altid kan bunde og så lære af det.”

“Det gør mig glad, at vi har et godt sammenhold. Vi er gode til at sparre med hinanden og drage omsorg for hinanden.”

 

Anders Daugaard, lærer på Kirkebakkeskolen siden 2013

“Kirkebakkeskolen er et professionelt sted. Jeg møder altid kolleger og interessenter, der vil det bedste for skolen, undervisningen og eleverne.”

“Det er et godt sted at være. Der er socialt sammenhold, f.eks. kan nævnes herreklubben, hvor man er sammen om noget andet end arbejde.”

“Det giver mig energi, at jeg arbejder med de fag, jeg har kompetencer i, og man bliver ikke pålagt at undervise i fag, hvori man ikke har kompetencerne.”

“IT er en stor del af hverdagen på skolen. Eleverne benytter sig af mange forskellige programmer og portaler og lærer hurtigt nye at kende. De er gode til at benytte sig af de mest hensigtsmæssige digitale løsninger i de mange forskellige faglige situationer.”

 

Eva Fiedler Røge, lærer på Kirkebakkeskolen siden 1988

“Jeg har nogle helt fantastiske kolleger. Vi kendetegnes ikke ved den privatpraktiserende lærer, men ved samarbejde både omkring undervisningen og eleverne. Vi er et hold omkring eleverne på skolen.”

“Vi har gode forældreressourcer, der er med til at arrangere mange gode arrangementer. De har ressourcer og bruger dem gerne på skolen. De er også inkluderende over for andre børn - trods forskelligheder. Det skaber godt sammenhold.”

“I forhold til elevernes læring har det betydning, at vi har en klar struktur for dagen. Børnene ved, inden de går hjem, hvad de har for til næste dag. Vi benytter os også af holddeling på årgangen, og vi har en tæt forældrekontakt, hvor der er behov for det.”

 

Signe Marie Christensen, lærer på Kirkebakkeskolen siden 2013

“Kirkebakkeskolen er et fantastisk sted. Som nyuddannet lærer har det været et sted med plads til fejl og forundring samt et sted, hvor elevernes trivsel og læring absolut er i højsædet.”

“Jeg har verdens bedste kolleger, verdens bedste elever og verdens bedste forældre. Jeg oplever en stor opbakning til den pædagogiske praksis fra hjemmene, og jeg føler mig værdsat hos mine kolleger. Desuden oplever jeg et engagement og en respekt fra eleverne, som er meget ulig det billede, medierne viser for tiden.”

“På Kirkebakkeskolen har vi fokus på hele tiden at udvikle vores pædagogiske og didaktiske praksis. Eksempelvis er vi på 9. årgang med i YEDAC et projekt om innovation og entreprenørskab i samarbejde med skoler i Europa.”

 

Inge Ejlersen, børnehaveklasseleder på Kirkebakkeskolen siden 2002

“Det er et rigtig rart sted at være, vi er gode til at sparre og drage omsorg for hinanden."

"Vi tager hånd om nye kolleger, jeg synes, vores mentorordning fungerer rigtig fint."

"Vi er en skole med fokus på udvikling, vi arbejder med mange spændende projekter hen over året. Her er plads til spontanitet og fleksibilitet." 

x