Pædagog til Kirkebakkeskolens SFO og skole

Vi søger en uddannet pædagog, der elsker at arbejde med børns læring og trivsel i såvel skole som SFO. En pædagog, der brænder for både udeliv, bål, naturoplevelser med børnene, bevægelse og aktivitet.

Tiltrædelse 1. december 2018

 

Vi forventer af dig

At du først og fremmest vil gøre en positiv forskel for vores børn på Kirkebakkeskolen, at du har lyst til og er god til at samarbejde med vores dygtige pædagoger og lærere og at du kan sætte mål og arbejde målrettet for at give vores børn en sammenhængende skoledag.

 

Vi tilbyder dig

Et professionelt læringsfællesskab, hvor du indgår i selvstyrende teams, der selv uddelegerer ansvar og kompetencer i videst muligt omfang. Vi har et godt og meningsfyldt samarbejde mellem skolens lærere og pædagoger, og vi sammensætter ofte små teams på tværs af faglighed og kompetencer, når der er behov for det. I SFO arbejder vi i funktionsgrupper, der selv tilrettelægger aktiviteter og sætter mål for børnenes læring og trivsel.

Alle medarbejdere på Kirkebakkeskolen tilbydes en Mac computer/pc og har adgang til faste forberedelsesfaciliteter. Som nyansat vil du få tildelt en mentor.

Vi har desuden en velfungerende personaleforening, og der bliver ofte taget initiativ til forskellige sociale arrangementer i forskellig regi.

Kirkebakkeskolen er en afdelingsopdelt skole med i alt ca. 750 elever og ca. 60 pædagogiske medarbejdere. Der er tilknyttet en SFO med ca. 250 børn og 2 modtageklasser. I skoleåret 2018/19 er vores fokusområder bl.a. klasserumsledelse, relationskompetence og skriftlighed.

 

Om os

Vi er åbne og nysgerrige, og vi går nye veje for at finde de rigtige rammer og læringsprocesser. Vi går gerne forrest, særligt når det er områder, der er relevante for skolen, eller læringsmæssige områder, vi brænder for. Vi underviser på en ambitiøs skole med høj faglighed og faglig stolthed, og hvor vi har høje forventninger til vores elever og hinanden. Det er frugtbart, at vores egen læring og talenter kommer i spil og tænkes ind i skolens virksomhed. Vi indgår i selvstyrende teams, og her er ansvar og kompetencer uddelegeret i videst muligt omfang. På Kirkebakkeskolen udvikler vi talent sammen.

 

Ansøgningsfrist

8. oktober 2018

Vi holder ansættelsessamtaler 11. oktober 2018 

 

Vi benytter personprofilanalyse og eventuelt cases i forbindelse med ansættelsen. 

Vi indhenter børneattest. 

 

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

Send ansøgning

x