Kirkebakkeskolens SFO og klub

Hvem er vi?

Kirkebakkeskolens SFO er et fritidstilbud for børn i 0.-6. klasse. Vi har et særligt klubtilbud for børn i 3.-6.klasse.

SFO’en holder til i lyse og moderne arealer, som grænser op til skolens store scene-alrum. Vi benytter skolens faglokaler - gymnastiksal, svømmehal, billedkunst, musik og meget mere - og det store udendørs areal rundt om skolen, samt al den natur som skolen er omgivet af med skov, skrænt og strand.

Vi er en del af skolen med flere gennemgående voksne. Det betyder, at vi har fokus på jeres barn både i skoletiden og SFO. I SFO værner vi om jeres barns frie valg. Vi har et stort udbud af aktiviteter, som jeres barn kan vælge at deltage i. Jeres barn kan også vælge at lege frit. Der er altid tid til aktiviteter, leg og fordybelse.

SFO'ens idégrundlag

I SFO’en skaber vi rammerne for jeres barns alsidige personlige udvikling, læring og trivsel. At gå i SFO har stor betydning for, at jeres barn forstår sig selv som en del af et fællesskab. Jeres barn lærer at være en aktiv del af og bidrage til fællesskabet, at sætte grænser og vælge til og fra, at kende og tackle egne styrker og svagheder. Vi hjælper jeres barn med at prøve sig selv af, finde egne talenter og at være en del af fællesskabet.

 

Leg og aktiviteter har stor betydning

Det er i leg, at børn udvikler og afprøver forskellige handlinger og følelser samt lærer at indgå i sociale sammenhænge. Vi ser legen som et af børnenes vigtigste læringsrum i. Samtidig er det vores opgave at skabe gode rammer for børnenes fysiske og psykiske udvikling. Derfor tilbyder vi forskellige aktiviteter ude og inde, f.eks. bevægelse, kreativitet, musik, udeliv, ture til Møllen (http://www.troldebakken.vejle.dk/) og andet, som er med til at udvikle jeres barn alsidigt. Udbuddet af aktiviteter, kan jeres barn se på vores aktivitetstavle i fællesrummet. Derhjemme kan I orienterer jer i nyhedsbrevene, som vi sender ud ca. en gang om måneden.

Klubtilbud

Når man går i 3.-6. klasse og går i SFO på Kirkebakkeskolen har man mulighed for at benytte vores klubtilbud. Klubben holder til i lokalerne ved siden af Fablab.  

Klubben har åben 3 eftermiddage om ugen. Den ene dag må 3. årgang deltage, de resterende dage er kun for 4.-6. klasse. Derudover holder klubben 5 særlige aftenåbninger om året. Børnene er selv med til at vælge, hvad vi skal lave på disse særlige aftener. Den ene af gangene bliver med overnatning. Mere information herom følger i nyhedsbrevene.

Tabulex SFO 

Jeres barn bliver oprettet i tabulex, når han/hun starter i SFO. I tabulex angiver I, om jeres barn bliver hentet, selv skal gå hjem, har en legeaftale, skal sendes til fritidsaktiviteter, bus og lignende. I angiver tidspunktet, og vi gør vores bedste for, at jeres barn bliver sendt til tiden. Vi sender kun klokken hel og halv.  Er jeres barn syg eller holder fri, angiver I også dette i tabulex. Ændringer for dagen skal ske inden kl. 14.

SFO forældreråd

I skoleåret 2018-2019 starter vi et SFO forældreråd op. Forældrerådet mødes 4-5 gange om året og debatterer vigtige emner for SFO. Forældrerådet består af vores afdelingsleder, en medarbejderrepræsentant og 5-6 forældrerepræsentanter. Forældrerødderne vælges ved det første forældremødet i starten af skoleåret. Ønsker I at vide mere om SFO forældrerådet, kan I kontakte afdelingsleder Linnea Ingemann Riber. I kan ogå læse mere om SFO-forældrerådet her.

Mad i SFO

Når jeres barn er i SFO, har han/hun mulighed for at gå i kantinen og få eftermiddagsmad. Der er altid frugt eller grønt til måltidet. Kantinen er åben hver dag mellem kl. 14-15.20.

Åbningstider

Åbningstiderne i SFO på skoledage er kl. 6.30 – 8.00 og kl. 14.00 – 17.00.

Åbningstiderne for klub på skoledage er

Tirsdag og torsdag: 15-16.30 for 4.-6. årgang

Onsdag: 14-16.30 for 3.-6. årgang

På skolefridage og i skolens ferieuger har SFO åben kl. 6.30 – 17.00 alle dage, dog ikke på lukkedagene, som du finder her.

Kontakt 

I særlige tilfælde kan SFO kontaktes på tlf. 24204796 i vores åbningstid.

Afdelingsleder Linnea Ingemann Riber kan kontaktes på mail: liiri@vejle.dk

Alt personale kan kontaktes på skolens intranet.

Links

Velkomstfolder SFO

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO

 

 

 

x