Klasseforældreråd

Vi mener, at det er vigtigt, at forældrene engagerer sig i deres børns skolegang. En af måderne at gøre dette på er at deltage aktivt i dit barns/børns klasseforældreråd. Forældrerådet giver mulighed for en tæt kontakt mellem en klasses forældre og klasselæreren. Forældrerådet kan kontaktes af klasselæreren, hvis der opstår forhold, som eventuelt bør drøftes i forældregruppen. 

x