Lærer på skolen

På Kirkebakkeskolen udvikler vi talent sammen. Vi er åbne og nysgerrige, og vi går nye veje for at finde de rigtige rammer og læringsprocesser. Vi går gerne forrest, særligt når det er områder, der er relevante for skolen, eller det er læringsmæssige områder, vi brænder for.

Vi underviser på en ambitiøs skole med høj faglighed, og hvor vi har forventninger til vores elever og hinanden. Det er frugtbart, at vores egen læring og talenter kommer i spil og tænkes ind i skolens virksomhed.

Vi indgår i selvstyrende lærerteams, og her er ansvar og kompetencer uddelegeret i videst muligt omfang. Vi har et godt og meningsfyldt samarbejde med skolens pædagoger, og vi sammensætter ofte små teams på tværs af faglighed og kompetencer, når der er behov for det.

x