Læringscentret

Læringscentret er vores digitale vidensbank og bibliotek, og det er her elever og lærere henter viden og inspiration på de forskellige digitale og fysiske platforme.

Læringscentrets overordnede mål er at optimere elevernes læring og trivsel. Med afsæt i skolens læringssyn indeholder læringscentret forskellige og varierede læringsmiljøer, der understøtter undervisningsdifferentiering og de mange måder at lære på. Det skal være et inspirerende sted, der skaber udvikling og sammenhæng i forhold til skolens mange læringsaktiviteter. Det er vores “Leaning Lab.”

Centret rummer digitale læremidler, it-udstyr samt projekt- og fordybelsesområde for vores elever på alle klassetrin. Her kan både ansatte og elever få litteraturvejledning, didaktisk sparring og inspiration til undervisningen og opgaveløsning. Centret holder til ved Trappen og er i det daglige skolens omdrejningspunkt og hjerte. Der er altid aktivitet i læringscentret.

x