Læsevejledning

Læsning er ikke bare en færdighed, som eleverne lærer sig én gang for alle de første skoleår. Gode læsekompetencer er noget, der kræver kontinuerlig udvikling i mødet med stadig mere avancerede tekster. Der er mange faktorer, der spiller ind i læseindlæringen. Men den røde tråd, som kaldes ordforråd, har stor betydning for læseindlæringen. Det gælder både i den spæde start, hvor det store fokus er afkodning, men også senere, hvor forståelsen og læring gennem læsning fylder mest. Jo større ordforrådet er, des større er sandsynligheden for, at eleverne forstår indholdet i en tekst og dermed for større mulighed for at lære nye ord. Det betyder, at de får lettere ved at lære den tekniske del af læsningen. Det drejer sig hele tiden om at videreudvikle elevernes læseforståelse, at få dem engageret i at læse og at lære dem gode læseforståelsesstrategier. Dette arbejde begynder allerede i indskolingen. 

Det daglige læsebånd

Læsebåndet er et supplement til de enkelte fags læseundervisning.

Målet er:

  • At skabe og opretholde læselyst, læseglæde og gode læsevaner
  • At eleverne vedvarende forbedrer deres læsefærdigheder
  • At eleverne støttes i læseindlæringsprocessen (indskolingen)
  • At eleverne udvider deres ordforråd
  • At eleverne øger deres læsehastighed
  • At eleverne bevarer deres motivation for at læse 

Læsning i indskoling

Læsning er et stort område, hvor mange delkomponenter arbejder parallelt og samtidigt i læseprocessen. De har alle indvirkning på læseniveauet, og det er derfor vigtigt at styrke og arbejde med alle områderne.

Børn begynder i skolen med store forventninger om at lære at læse. Som forælder har du sikkert også forventninger i den retning. Ligesom du har forventninger til skolen, har skolen forventninger til dig. Barnet får lyst til at lære, når det fornemmer, at du viser interesse for dets skoledag. Skolen forventer, at du viser den interesse, der skal til, for at dit barn bliver god til at læse. Så giver du nemlig dit barn de bedste forudsætninger for at lære det.  Det handler først og fremmest om det, vi kalder sproglig opmærksomhed. Det er en opmærksomhed, der skal være både før og mens læseindlæringen finder sted. 

Når eleverne i starten arbejder med afkodning, er denne del af læsningen meget opmærksomhedskrævende, og de har mindre overskud til indholdet. Derfor er det også vigtigt at inddrage andre tekster for at styrke sprogforståelsen ved fx oplæsning og litteratursamtaler.

Læsning på mellemtrinnet

Læsning er et stort område, hvor mange delkomponenter arbejder parallelt og samtidigt i læseprocessen. De har alle indvirkning på læseniveauet, og det er derfor vigtigt at styrke og arbejde med alle områderne.

På mellemtrinnet er det undervisningen i læseforståelse og motivationen for fortsat at udvikle sin læsning, der er i fokus. Der arbejdes mere intensivt med læsestrategier, da undervisning i brug af læsestrategier giver bedre læseforståelse.

Eleverne har forventninger om at lære og blive dygtigere. En stor del af denne læring kræver en funktionel læsning - altså at man forstår og kan anvende og reflektere over læste tekster. Som forælder har du sikkert også forventninger i den retning. Ligesom du har forventninger til skolen, har skolen også forventninger til dig. Dit barn bliver motiveret til at lære, når det fornemmer, at du viser interesse for dets skoledag. Skolen forventer at du viser den interesse, der skal til, for at dit barn bliver god til den funktionelle læsning. Så giver du nemlig dit barn de bedste forudsætninger for at lære det. 

Læsning i udskoling

Læsning er et stort område, hvor mange delkomponenter arbejder parallelt og samtidig i læseprocessen og påvirker læseniveauet. Derfor er det vigtigt at styrke og arbejde med alle områderne. I udskolingen er undervisning i læsestrategier og læseforståelse stadig i fokus. Desuden er det vigtigt, at eleverne udvikler en større selvstændighed i forhold til funktionel læsning. De skal kunne foretage skift i læsegear afhængig af situationen og formålet med læsningen.

Udfordringer i forhold til læsning

For nogle børn kan læsning være en stor udfordring. For at hjælpe dem godt på vej, arbejder vi strategisk med at understøtte læseudviklingen gennem hele skoleforløbet. Allerede fra 0. klasse har vi  fokus på læse-udfordringer, og der bliver tilbudt intensive lyd- og læsekurser samt indarbejdet anvendelse af elektroniske strategier. 

Se vores procedure her

x