Ledelse af skolen

Den daglige ledelse og teamsamarbejde på Kirkebakkeskolen tager afsæt i vores ledelsesgrundlag.

At drive skolen er en fælles opgave 

Vores forståelse for teamsamarbejde er karakteriseret ved, at vi ser vores arbejde som en fælles opgave, hvor vi har en funktionel arbejdsdeling. Denne arbejdsdeling er tydeliggjort i vores organisationsplan. Vi organiserer vores samarbejde i fastlagte kontinuerlige møder. Selvrefleksion, refleksion og læring er nøgleord i vores samarbejde, og det gælder både i forhold til den enkelte, vores indbyrdes relationer samt den fælles ledelsesopgave.

Ledelsesgrundlaget giver os retning

Vi ønsker at knytte an til vores læringsforståelse. Læring indeholder både kognitive og emotionelle aspekter. Der foregår en udveksling mellem den lærende og omgivelserne, hvor påvirkningen er gensidig og justerende. En del læring foregår ubevidst, men vi arbejder bevidst med metarefleksion – reflekterer over selve læreprocessen.

Ledelsesgrundlaget tager i sin opbygning udgangspunkt i Kirkebakkeskolens værdisæt. Desuden er Ledelsesgrundlag for Skolevæsenet i Vejle Kommune samt Vejle kommunes Skolesyn indarbejdet og omsat.

Personaleledelse 

 • Det er værdifuldt at mærke et ”vi” i viljen til at udrette noget sammen.
 • Der hersker tillid og samhørighed.
 • Den enkelte byder sig til, byder ind og tænker i hele løsninger.

Pædagogisk ledelse

 • Den enkelte agerer som en aktiv del af organisationen.
 • Ideer og innovative tiltag ledes og bliver systematisk til ny viden.
 • Organisationen er præget af fleksibilitet og foranderlighed.
 • Opgavefordelingen og opgaveløsningen giver mening for den enkelte.

Administrativ ledelse

 • Vi har en effektiv drift.
 • Vi prioriterer og optimerer ressourceanvendelse.
 • Vi fremmer udbygning og anvendelse af IT.
 • Vi uddelegerer ansvar og opgaver til medarbejderne. 

Politisk/offentlig ledelse

 • Vi agerer proaktivt med afsæt i en reflekteret omverdensforståelse.
 • Vi indgår i samarbejde/partnerskaber med aktører uden for skolen.
x