Forældretilfredshedsundersøgelse

Forældretilfredshedsundersøgelsen 2017 er baseret på 501 besvarelser, hvilket svarer til en svarprocent på 67,5 %.

Resultaterne bearbejdes i et samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse.
Her vil vi fokusere på, hvordan vi bevarer niveauet på de områder, hvor vi klarer os godt, og over hvordan vi forbedrer de mindre positive resultater.

Resultatet af undersøgelsen fra i år er samlet set ikke tilfredsstillende, men Kirkebakkeskolen placerer sig stadigvæk over gennemsnittet i Danmark. Den placering er vi dog ikke tilfredse med, og der pågår for øjeblikket et arbejde med at lave handleplaner på forskellige områder, der kan adressere udfordringerne. Særligt har vi her fokus på bedre kommunikation mellem skole og hjem.

Skolen adskiller sig på områder med høj tilfredshed omkring skolens fysiske rammer - både ude og inde, lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle børnenes selvstændighed, at de føler sig glade, og at de kan indgå i sociale sammenhænge. På den negative side er det bl.a. ikke uventet området omkring trafiksikkerhed, der adskiller sig særligt.

Rapporten viser også områder, der er særligt interessante for os at drøfte i forhold til vores pædagogiske indsatser og fokusområder, og som kan være med til at danne retning for vores fremadrettede indsatser.

Læs hele rapporten fra undersøgelsen 2016/17 her.

Hele rapporten 2015/16 kan læses her.

x