Kirkebakkeskolens undersøgelse om forældretilfredshed

Resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen på Kirkebakkeskolen ligger nu klar og udsendes på forældreintra lørdag d.11.arpil 2015. Der er indleveret 544 besvarelser, hvilket svarer til en svarprocent på 70,9 %.

Tak til alle dem der tog sig tid til at besvare den.

Når vi går i gang med at bearbejde den, er det vigtigt, at vi arbejder på et solidt grundlag, så jo flere der har besvaret undersøgelsen, jo bedre er det for at skabe et retvisende resultat.

Vi vil arbejde med at reflektere over, hvordan vi bevarer niveauet på de områder, hvor vi klarer os godt, og over hvordan vi forbedrer de mindre positive resultater. Arbejdet vil foregå i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i afdelingerne, ligesom skolebestyrelsen vil sætte det på dagsordenen i løbet af foråret.

Læs mere om tilfredshedsundersøgelsen og se den fulde rapport her.

Med venlig hilsen
Ledelsen

 

x