Pædagog på skolen

På Kirkebakkeskolen udvikler vi talent sammen. Vi er åbne og nysgerrige, og vi går nye veje for at finde de rigtige rammer og læringsprocesser. Vi går gerne forrest, særligt når det er områder, der er relevante for skolen, eller pædagogiske områder, vi brænder for. Vi arbejder på en ambitiøs skole med høj faglighed, og hvor vi har forventninger til vores elever og til hinanden. Det er frugtbart, at vores egen læring og talenter kommer i spil og tænkes ind i skolens virksomhed. Vi har et godt og meningsfyldt samarbejde med skolens lærere, og vi sammensætter ofte små teams på tværs af faglighed og kompetencer, når der er behov for det.

x