Ressourcecenter

Kirkebakkeskolens ressourcecenter hjælper inklusionen på vej. Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogik med fokus på den enkelte elevs forudsætninger og styrkesider.

Ressourcecenteret vejleder i forhold til enkelte elever, elevgrupper og klasser med særlige udfordringer. Centerets lærere er aktive i forhold til holddannelse, tilrettelæggelse af individuelle kurser og særligt tilrettelagt undervisning. Herudover varetages samtaler med klasser, individuelle samtaler samt social træning.

Intern organisering  

Flere gange i løbet af skoleåret danner koordinatorerne overblik over behov og ressourcetildeling – i samarbejde med ressourcecenteret.
På koordinerende møde besluttes den kommende periodes indsats - med deltagelse af skoleleder, koordinatorer og PPR.

Møderutiner

  • Behovsopgørelse i det tidlige forår – alle klasselærere deltager i en konference, hvor der er særligt fokus på individuelle behov og matchende undervisningstilbud.

  • Skoleleder og koordinatorer holder møde hver måned om aktuelle behov og udfordringer Hver anden måned deltager skolepsykolog, Poul Erik Jepsen.

  • Møder i ressourceteamet 5 gange årligt

  • Koordinatormøder fire gange om året – fokus på den fælles indsats

  • Ad hoc - møder

x