Ressourcecenterets tilbud

Faglige tilbud:

Undervisningen tilbydes på klassen ved to-lærer-ordning, holddeling, individuel undervisning/vejledning. Undervejs i forløbet sparrer årgangsteam/faglærer og ressourcelærer om elevens udvikling.

Forældre orienteres om tiltaget og inddrages aktivt for at understøtte indsatsen for barnet.

 

 • Læsekurser

 • Individuel læsevejledning (fx med afsæt i test)

 • Stavekurser

 • Matematikkurser

 • Engelskkurser

 • DSA

 

Kirkebakkeskolen har obligatoriske test. Alle test forberedes, gennemføres og evalueres i samarbejde mellem årgangsteam og læsevejleder. Testoversigt jf. bilag 1.

 

AKT-tilbud:

AKT tilbydes i forbindelse med vanskeligheder, der handler om sociale og emotionelle problemstillinger. Undervejs i forløbet sparrer årgangsteam/klasselærer og ressourcelærer om elevens udvikling.

Forældre orienteres og inddrages i tiltaget.

 

 • Sparring med klasselærer/årgangsteam

 • Observation på klassen

 • Støtte i klassen

 • Støtte i forbindelse med frikvarterssituationer

 • Samtale/orientering – forældre

 • Social træning

 • Individuelt samtaleforløb

 • Støtte til elever i sorg og krise

 

Motoriktilbud:

 • Motorisk træning i en periode

 • Indstilling til undervisningen foregår gennem PPR

x