SFO-Skovtrolden

Skovtrolden er et ”kontrolleret” fritidstilbud fra 0. - 3. klasse (inkl.). Skovtrolden holder til i lyse og moderne arealer, som grænser op til skolens store scene-alrum. Det betyder, at børnene sikkert, hurtigt og nemt kan komme til og fra Skovtrolden, da den er placeret centralt på skolen. Nøgleordene i Skovtrolden er fællesskaber, venskaber og tryghed. Vi har et tæt samarbejde med skolen med flere gennemgående voksne, og det betyder, at vi har fokus på barnet både i skoletiden og i fritidsdelen.  

Her kan du læse Vejle Kommunes mål- og indholdsbeskrivelse for SFO, og hvordan det omsættes i SFO Skovtrolden.

Skovtroldens idégrundlag

Vores vigtigste opgave er at give børnene et rart værested i trygge rammer, hvor de har medindflydelse på indholdet af deres fritid. Vores pædagogiske opgave er omsorgsfuldt og med brugen af vores faglighed at sikre muligheden for at styrke det enkelte barns individuelle udvikling. Herunder bl.a. udviklingen af evnen til at indgå i sociale relationer.

Legen har betydning

Det er i leg, at børn udvikler og afprøver forskellige handlinger og følelser samt lærer at indgå i sociale sammenhænge. Vi ser legen som et af børnenes vigtigste læringsrum i en travl hverdag. Samtidig er det vores opgave at skabe gode rammer for børnenes fysiske og psykiske udvikling. Vi tilbyder forskellige aktiviteter ude og inde, f.eks. spil, maling, syning, svømning, bevægelse i gymnastiksal, ture ud af huset, minisport og rollespil.

Tabulex

Tryghed for dit barn er også, at forældrene har det godt med at aflevere barnet hos os. Børnene er registreret i et elektronisk kontaktbogssystem: TABULEXSFO, som forældrene introduceres til, når barnet starter i SFO. Beskeder, ændringer mv. kan skrives i her, og SFO’en vil hele tiden være opdateret. 

I fald Tabulex netværket er nede, vil vi så vidt det er muligt, sende en SMS til forældrene om det. Her vil der stå, at vi desværre ikke kan sende børn resten af dagen. (Bus og taxa børn er undtaget).

Det vil dermed betyde, at forældrene selv skal hente børn denne dag.

Kontakt

I særlige tilfælde kan SFO kontaktes på tlf. 24204796 

Åbningstiderne er:
Morgen: 06.30 – 08.00
Eftermiddag: 14.00 – 17.00
Normering: 240 børn. 

Møllen

Vi har et samarbejde med Møllen, som er vores SFO II, og som ligger i gåafstand fra Kirkebakkeskolen. Møllen tilbyder en række udendørs aktiviteter og der er rig mulighed for at passe dyr mm. 

Læs mere om Møllen her

x