Skole/hjem-samarbejdet

På Kirkebakkeskolen har vi en rigtig god kultur omkring et godt og stærkt skole/hjem-samarbejde.
Det helt centrale i dette samarbejde er barnet. 

I samarbejde med skolebestyrelsen, er der udarbejdet en række principper for samarbejdet mellem skolen og hjemmet.

Formålet med skole-hjemsamarbejdet er at etablere en dialog og et forpligtende samarbejde mellem forældre, lærere/pædagoger og skolens ledelse, hvor eleven er i centrum for samarbejdet. Samarbejdet bygger på en grundlæggende tillid til at forældrene løfter forældreopgaven og at skolen udfører sin opgave professionelt. Dermed er kommunikationen funderet i en positiv ånd og god tone.

Skole-hjemsamarbejdet omkring det enkelte barn På Kirkebakkeskolen er den elektroniske portfolio bærende for elevens involvering i egen læreproces. Det er her målene sættes i samarbejde mellem elev og lærer, og det er her eleven følger op med forskellige faglige produkter. Vi ser portfolioen som bærende for skole- hjemsamtalen, da det er her eleven får lejlighed til at være i centrum for egen skolegang. I portfolioen er alle fag repræsenteret, men ikke hele portfolioen fremlægges.

Læs mere om principperne for skole/hjem-samtalerne, daglig kommunikation mellem skole og hjem, særlige forventninger m.m.
Principper for skole/hjem-samarbejdet 2015.

Disse og andre relevante principper findes også under Skolebestyrelsen.

x