På skolen

På Kirkebakkeskolen arbejder vi ud fra vores grundholdning, at alle har et iboende potentiale, og at potentialet kan udfoldes og gro, når vi arbejder med det i forskellige sammenhænge. Vi tror på, at gennem træning og de rette læringsmæssige rammer, kan vi i fællesskab udvikle vores elevers særlige talent. Skolens moderne bygninger og faciliteter samt vores læringsmæssige initiativer og aktiviteter er tilrettelagt ud fra denne forståelse.

x