Skolestart 2019/2020

Alle børn, der hører til Kirkebakkeskolens distrikt, modtager automatisk et brev, når det er tid til indskrivning. 
Hører jeres barn ikke til skoledistriktet, er der selvfølgelig mulighed for at søge om optagelse på skolen efter reglerne om frit skolevalg.
I er velkommen til at kontakte skolen for at høre nærmere om proceduren herfor.
Læs mere om indskolingen på Kirkebakkeskolen og se den video, nogle af de store elever har lavet om det at gå i indskolingen, og bliv klogere på principperne for klassedannelse på 0.årgang.

Invitation til Åbent hus.

x