Sprogcenteret

Målgruppe

Undervisningen omfatter tosprogede elever fra 1. til 9. klasse.

 

De bestemmelser der gælder for sprogcentret er

  • Folkeskoleloven

  • Fælles mål i dsa faghæfte 19

 

Lokalt på Kirkebakkeskolen

  • At sprogcentret virker fagligt rådgivende og initiativtagende i forhold til undervisning af skolens tosprogede elever

  • At sprogcentret tilgodeser de forskellige behov, der er hos tosprogede elever i de almindelige klasser

  • At undervisningen i sprogcenterregi er målrettet

 

Sprogcenterteamet

De undervisningsmæssige behov på årgangene søges tilgodeset efter en gennemgang af eleverne ved skolens årlige behovsopgørelser. Det er koordinatorens opgave at få prioriteret ressourcerne til de forskellige klasser.

Eleverne

Kirkebakkeskolen har ca. 13% tosprogede elever, hvoraf mange kommer fra Nørremarksskolens distrikt. Vi er spredningsskole for Nørremarksskolen i henhold til Vejle Kommunes integrationspolitik. Mange af disse elever er visiteret til at gå på Kirkebakkeskolen. Når det frie skolevalg således kan ophæves skyldes det, at eleverne er sprogvurderet til at have et ikke uvæsentligt behov for dansk som andetsprog.

 

Dansk som andetsprog

Undervisningen i dansk som andetsprog tager udgangspunkt i faghæfte nr. 19 – og skal generelt tænkes ind som dimension i al faglig undervisning.

Dansk som andetsprog er et sprogfag, som skal sikre, at eleverne tilegner sig det danske sprog og det faglige indhold i undervisningen.

Tosprogede elevers tilegnelse af dansk skal i videst muligt omfang foregå i den almindelige undervisning, både i faget dansk og i andre fag.

 

x