Strategi for FabLab- og designtænkning

Det 21. århundredes kompetencer, FabLab og design går hånd i hånd


Når vores elever forlader Kirkebakkeskolen, skal de alle være i besiddelse af nedenstående kompetencer, der er med til at ruste dem til det liv, der venter dem i det 21. århundrede.

Når vi arbejder med FabLab- og designtænkning er vi godt på vej til at nå dette mål.
Vores strategi for arbejdet hermed er i konstant udvikling og søger at tilpasse sig udefrakommende krav, men justeres i særdeleshed på baggrund af de erfaringer vi løbende gør os i forhold til at styrke elevernes læring.

Det 21. århundredes kompetencer sættes i spil i alle forløb. Nogle gange for fuldt blus på alle parametre andre gange skrues op for nogle af dem og ned for andre.

 

  • Kreativitet: Er evnen til at skabe, innovere og være idérig. Tænke opfindsomt, lære af sine erfaringer og se muligheder.

  • Kollaboration: At samarbejde. At mestre samarbejde og deltage ligeværdigt i processer. Det er også at være og udvise ansvarlighed og være åben.

  • Kritisk tænkning: Handler om at forholde sig til verden på en problemløsende måde, at kunne analysere, evaluere og stille opklarende spørgsmål.

  • Kommunikation: er ikke kun at tale - det er også at lytte. At udtrykke ideer og bruge forskellige platforme og anvende forskellige udtryk.

  • Teknologisk mestring: denne kompetence handler om, at anvende kendte teknologier på nye områder, og i det hele taget at anvende teknologi til at øge sine handlemuligheder.

  • Digitalt medborgerskab: denne kompetence har fokus på at styrke det enkelte menneskes evne til at fungere og handle som borger i et samfund med stadig mere teknologi.

Kilde:21. Århundredes kompetencer Vejle

 

Overblik over strategiens læringsaktiviteter fra 0.-9. årgang kan ses her.

x