Foreningsliv

Samarbejde med foreningslivet

Kirkebakkeskolen ser elevernes deltagelse i foreningslivet som en vigtig del af deres dannelse.

x