kernefortælling

Værdier og kernefortælling

Vi har sammen (gen)skabt vores kernefortælling...

Vi er en værdidrevet skole. Værdierne udspringer af de energier og strømninger, der er på skolen; i læringsrummet og i fællesskabet. På den måde er værdierne drivkræfterne i vores arbejde, sådan som det er indkredset i vores kernefortælling.

x