Trivselspolitik

På Kirkebakkeskolen har vi erstattet den overordnede antimobbestrategi med en trivselspolitik. Værdiregelsættet, som er fastsat af skolebestyrelsen, bidrager til opfyldelsen af folkeskolens formål og er retningsgivende for god adfærd på Kirkebakkeskolen. Værdiregelsættet består af Kirkebakkeskolens værdier, trivselspolitikken og skolens ordensregler. Tilsammen beskriver de, hvordan vi opnår god trivsel på skolen, og hvordan vi får et sundt psykisk undervisningsmiljø med respektfulde relationer mellem skolens elever, lærere, pædagoger og øvrige ansatte.

Se her vores 6 sunde mål for trivsel på Kirkebakkeskolen.

x