Tværsteam

Kirkebakkeskolen er en del af Vejle Kommunes Tværsteam, rådgivning til børn, unge og familier. Tværsteam er et tværfagligt team, der giver ledere og medarbejdere konsultativ bistand, når de har en bekymring for et barn og en familie. Læs mere

Tværsteamet for Vejle Nord skoledistrikt dækker:

  • Kirkebakken
  • Troldebakken
  • Kernehuset
  • Møllen
  • Skovbørnenes Hus
  • Samt alle dagplejere indenfor skoledistriktet

De faste medlemmer af tværsteamet

Mødeleder skoleleder Henrik Havnsgaard Christensen
Socialfaglig rådgiver Anja Riis Kristiansen
PPR-psykolog Jeppe Graakjær Staal
Sundhedsplejerske Hanne Sloth Bak
Er barnet i dagpleje eller i daginstitution, deltager småbørnskonsulent Janie Wind også.

Desuden deltager relevante fagpersoner efter behov. 

 

Mødedatoer

Mødedatoer i 2017-2018:  

Møderne aflyses, hvis der ikke er indrapporteret ”bekymringer” til tværsteamet.

Sådan får man sin bekymring på tværsteamet

Vurderer man, at en bekymring bør drøftes i tværsteamet, kontaktes Henrik Havnsgaard Christensen senest 7 dage før mødets afholdelse. Bekymringen skal inden da drøftes med nærmeste leder, og denne kan evt. deltage på mødet. Mødelederen sætter punktet på dagsordenen, og sender det til medlemmerne. Det er nødvendigt, at den, der bringer en bekymring på tværsteamet, har beskrevet sin bekymring inden mødet, se skemaer m.v. her.  

Kontaktoplysninger på mødeleder:
Henrik Havnsgaard Christensen hhaun@vejle.dk, 76813920

x