Værdier

Vi er en værdidrevet skole. Værdierne udspringer af de energier og strømninger, der er på skolen; i læringsrummet og i fællesskabet. På den måde er værdierne drivkræfterne i vores arbejde, sådan som det er indkredset i vores kernefortælling.

Kirkebakkeskolens kernefortælling

Vi tror på, at hver elev har et iboende potentiale, der i de rette rammer og læringsprocesser kan udvikles til et talent.

Vi er åbne og nysgerrige, og vi brænder for at finde nye metoder og pædagogikker. I fællesskab bærer vi ansvaret for at støtte hver enkelt elev i at udvikle sine særlige evner og potentialer. I samskabelse med elever, lærere, pædagoger, forældre og eksterne partnere arbejder vi derfor konstant på at være en skole, hvor vi gør tingene på vores unikke måde og tør gå nye veje for at hjælpe talentet bedst på vej.

Vi er ambitiøse på Kirkebakkeskolen. Vi sætter overliggeren højt inden for den danske folkeskole og arbejder altid med de mest optimale og resultatskabende læringsprincipper.

Vi tør lave fejl! - Det er et bevis på, at vi sammen er i gang med at lære.
Vi gør op med janteloven, vi stiller krav til hinanden, og vi udfordrer det bestående med høj faglighed, viden og indsigt. Det gør vi i vores forpligtende og inkluderende fællesskab.
Vi tror på, at det giver vores elever et godt afsæt til at komme videre i livet, finde deres indre motivation og opnå følelsen af succes – at være god til noget.

Her udvikler vi talent sammen

(Kernefortælling revideret august 2016)

 

Værdierne er vores drivkraft

Respekt

Respekt er vigtigt, fordi:

 • Respekt er en forudsætning for forståelse og ligeværd i relationerne til elever, forældre, kolleger og ledere. 
 • Respekt giver plads til rummelighed og forskellighed.
 • Respekt fremmer konstruktivt samarbejde.

Åbenhed 

Åbenhed er vigtigt, fordi:

 • Åbenhed fremmer tydelighed, forståelse og tryghed.
 • Åbenhed fremmer dialog, tillid, gensidig respekt, fællesskab og samarbejde.
 • Åbenhed fremmer muligheden for at håndtere situationer, der er sårbare for den enkelte.
 • Åbenhed fremmer muligheden for at give udtryk for egne værdier.

Faglighed

Faglighed er vigtigt, fordi:

 • Faglighed fremmer motivation.
 • Faglighed understøtter og udvikler børn og voksnes potentiale.
 • Faglighed fremmer udviklingen af det enkelte barns faglige og kreative evner og interesser. 
 • Faglighed motiverer børnene til at udnytte deres muligheder optimalt.
 • Faglighed skaber overblik og overskud til at inkludere børn med forskellige kompetencer, både socialt og fagligt.

Engagement

Engagement er vigtigt fordi:

 • Engagement er en drivkraft.
 • Engagement medvirker til arbejdsglæde. 
 • Engagement fremmer lysten til at dygtiggøre sig.
 • Engagement fremmer både en faglig, social og organisatorisk udvikling.
 • Engagement fremmer arbejdet og det tværfaglige samarbejde.
 • Engagement og ansvarstagen er hinandens forudsætninger.

 

x